Terveysaseman valinta

1.1.2014 tuli voimaan laajennettu kiireettömän hoitopaikan valinta, jolloin valinnanvapaus laajeni koskemaan koko maan terveyskeskuksia ja kaikkia erikoissairaanhoidon yksiköitä.

Valintaoikeus perusterveydenhuollossa

Henkilö voi vuoden 2014 alusta alkaen valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja tämän terveyskeskuksen jonkun terveysaseman mistä tahansa Manner-Suomesta. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä nykyiselle, hoitovastuussa olevan kunnan terveyskeskukselle että uudelle, valitulle terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Jokaisesta siirtyvästä henkilöstä tulee tehdä erillinen siirtymisilmoitus. Jos huoltaja haluaa vaihtaa alaikäisten lastensa käyttämää terveysasemaa, voi hän tehdä ilmoituksen kaikista perheenjäsenistä yhdellä kertaa, mutta kustakin erikseen. Terveysaseman valinta sitoo asiakasta vähintään vuoden, eikä terveysasema muutu automaattisesti asuinpaikan muuttuessa.

Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja terveysasemaan.
Valinta käsittää terveysaseman palvelut kokonaisuutena sisältäen mm. terveysneuvonnan ja terveystarkastukset, seulonnat, sairaanhoidon, suun terveydenhuollon, lääkinnällisen kuntoutuksen ja neuvolapalvelut. Pienemmillä terveysasemilla ei kuitenkaan ole kaikkia palveluja, jolloin asiakas voidaan ohjata keskitettyjen palveluiden osalta tarkoituksenmukaisimpaan palveluyksikköön.

Valintaoikeus ei koske koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää myöskään kotisairaanhoitoa/kotihoitoa oman alueensa ulkopuolelle.

Ilmoittaminen hoitovastuun siirtymisestä

Terveysaseman vaihtaminen tehdään aina kirjallisesti. Tarvittavan lomakkeen voit tulosta netistä tai noutaa terveysasemilta. Allekirjoitettu lomake palautetaan osoitteeseen:

Jokilaakson Terveys
Asiakastoimisto
Sairaalantie 11
42100 JÄMSÄ

Ilmoituksen jälkeen vaihdosta ei ilmoiteta erikseen, vaan asiakas voi olettaa, että vaihto on tapahtunut 3 viikon kuluessa.

Terveyspalvelut väliaikaisen toisella paikkakunnalla oleskelun aikana

Asiakas voi käyttää terveyskeskuspalveluja myös kotikuntansa ulkopuolella, mikäli hän oleskelee siellä säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti esim. työn tai vapaa-ajan vieton vuoksi. Vastuu sairauden hoidosta säilyy asiakkaan valitsemalla terveyskeskuksella ja palvelut oleskelukunnasta hän saa vain, mikäli hänellä on omassa terveyskeskuksessa tehty hoitosuunnitelma. Asiakkaan on ilmoitettava palvelujen tarpeestaan kolme viikkoa ennen käyntiään tilapäisen oleskelupaikkakuntansa terveyskeskukseen.

Kiireellinen hoito

Kiireellistä päivystysluontoista hoitoa tarvitsevat voivat saada edelleen välitöntä apua terveyskeskusten ja sairaaloiden päivystysvastaanotoilla riippumatta asuinkunnasta.

Valintaoikeus erikoissairaanhoidossa

Vuoden 2014 alusta tuli voimaan mahdollisuus valita tarvittavat erikoissairaanhoidon palvelut koko maan kunnallisista erikoissairaanhoidon yksiköistä. Hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä hoitavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Hoitava lääkäri tekee päätöksen asiakkaan lähettämisestä erikoissairaanhoitoon ja samalla erikoissairaanhoidon hoitopaikasta keskustellaan potilaan kanssa potilaan toivetta kuunnellen. Valinnanvapaus ei muuta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjakoa tai hoidon porrastusta. Asiakas ei voi myöskään valita sellaista hoitoyksikköä, jossa hänen tarvitsemaansa hoitoa ei ole asianmukaisesti tarjolla.

Terveydenhuoltopalvelujen käyttö ulkomailla

Hoitoon hakeutuminen Suomen rajojen ulkopuolelle on mahdollista aina, mikäli maksaa kaikki kustannukset itse. Mikäli asiakas haluaa hakeutua hoitoon EU-alueelle tai Sveitsiin niin, että saa hoitokustannukset korvattua, on suositeltavaa ottaa yhteys Kelaan. Rajat ylittävän terveydenhuollon asiointia varten avataan 2.1.2014 yhteyspiste, lisätietoja www.kela.fi/yhteyspiste.

Tiedostot

Lomake: terveysaseman vaihto (pdf)